1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Функціонування перешкодозахищених радіосистем управління в декаметровому діапазоні

Функціонування перешкодозахищених радіосистем управління в декаметровому діапазоні

Ю.В. Стасєв, І.О. Романенко
Анотації на мовах:

Проведено аналіз поширення електромагнітних хвиль у декаметровому діапазоні і обґрунтована доцільність застосування складних сигналів в радіосистемах управління.
Ключові слова: радіозв'язок, перешкодозахищеність, декаметровий діапазон