1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Метрико-інтервальні моделі та інструментальні засоби для оцінюванная готовності інформацийно-керуючих систем з використанням марківських процесів

Метрико-інтервальні моделі та інструментальні засоби для оцінюванная готовності інформацийно-керуючих систем з використанням марківських процесів

В.С. Харченко, В.О. Бутенко, О.М. Одарущенко
Анотації на мовах:

У статті розглядається побудова метрико-інтервальних моделей, а також алгоритм вибору інструментальних засобів для оцінювання готовності інформаційно-керуючих систем з використання марківських процесів. Запропоновані метрико-інтервальні моделі застосовуються для обрання техніки розв’язку марківських моделей надійності інформаційно-керуючих систем з метою зменшення ризику проведення неточних розрахунків показників готовності систем важливих для безпеки.
Ключові слова: марківські моделі, метрики, метрико-інтервальні моделі, жорсткість, фрагментність, розрідженість, розкладність, інструментальні засоби