1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюваннІ електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами

Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюваннІ електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами

В.О. Ярута, Т.Г. Білова, І.О. Побіженко
Системи обробки інформації. — 2014. — № 9(125). – С. 77-81.
УДК 004:[616-008.9+612.014.42]
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Наведено результати числового експерименту, який дозволив визначити умови незміщеності та спроможності методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням дії завад та використанням електродів, імпеданс яких може бути представленим електричною ланкою паралельно поєднаних опору та ємності. Також проаналізовано точність оцінювання електричних параметрів живих тканин за цим методом та визначено умови її змінювання.


Ключові слова: живі тканини, вимірювання, двокритерійна апроксимація, спроможність, незміщеність, точність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ярута В. О. Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюваннІ електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами / В.О. Ярута, Т.Г. Білова, І.О. Побіженко  // Системи обробки інформації. – 2014. – № 9(125). – С. 77-81.