1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН АНТИРАДЯНСЬКИХ НАСТРОЇВ У ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЗА ДАНИМИ ГАРВАРДСЬКОГО ПРОЕКТУ

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН АНТИРАДЯНСЬКИХ НАСТРОЇВ У ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЗА ДАНИМИ ГАРВАРДСЬКОГО ПРОЕКТУ

В.Ю. Дубницький, А.І. Ходирєв
Анотації на мовах:


Анотация: Для аналізу багатоклітинних таблиць (категоризованих даних) запропоновано двоступеневу процедуру, яка відрізняється тим, що на першій ступені використано діагностику Симонова-Цая для оцінки можливості подальшого аналізу, заснованого на використанні величини Х2. Порівняння отриманих результатів перевірки статистичної гіпотези про відсутність залежності між чинником рядків і чинником стовпців в багатоклітинній таблиці показало, що критерії її перевірки Х2, відношення правдоподібності, Крессі-Ріда, Хеллінгера та Зелтермана дають близькі результати. Для обчислень використані дані анкетування переміщених осіб, отримані в результаті реалізації гарвардського проекту в 1948-1951 р.р. Встановлено, що степінь неприйняття радянської влади переміщеними особами не залежала від їх національного складу, рівня кваліфікації, приналежності до однієї з соціальних груп, особливостей біографії в радянський період.


Ключові слова: категоризовані дані, багатоклітинні таблиці, перевірка статистичних гіпотез, діагностика Симонова-Цая, критерій хі-квадрат, критерій відношення правдоподібності, критерій Крессі-Ріда, критерій Хеллінгера, критерій Зелтермана