1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Процедура аналізу функціональної безпеки архітектурних варіантів обчислювальної підсистеми інформаційно-керуючої системи, пов’язаної із безпекою на етапі проектування

Процедура аналізу функціональної безпеки архітектурних варіантів обчислювальної підсистеми інформаційно-керуючої системи, пов’язаної із безпекою на етапі проектування

В.С. Кулинич, О.В. Харибін
Анотації на мовах:

Приведена процедура синтезу, аналізу та вибору варіантів архітектурної та структурної побудови обчислювальної підсистеми як частини інформаційно-керуючої системи (ІКС), пов’язаної з безпекою. При використанні даної процедури можуть бути досягнуті необхідні рівні показників надійності та функціональної безпеки (ФБ) на етапі проектування. Обчислювальна підсистема ІКС для додатків пов’язаних з безпекою розглянута як єдине уніфіковане інформаційно-керуюче ядро, яке складається з обчислювальних модулів здатних до реконфігурації. Описана процедура оцінювання показника ФБ, який дозволить врахувати рівень критичності елементів та функцій ІКС.
Ключові слова: функціональна безпека, інформаційно-керуюча система, архітектура, обчислювальна підсистема, етап проектування, показник критичності, ризик, збиток