1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Метод контролю бітової швидкості при компресії передбачених кадрів у відеопослідовності

Метод контролю бітової швидкості при компресії передбачених кадрів у відеопослідовності

В.В. Бараннік, Д.Е. Двухглавов, Н.А. Харченко
Анотації на мовах:

Запропоновано метод управління бітовою швидкістю при компресії відеоданих з урахуванням досягнення максимальної якості зображення. В процесі знаходження оптимальних параметрів компресії прийнято рішення використовувати метод дихотомії. Він дозволяє знаходити оптимальні значення із заданою точністю, не вдаючись при цьому до повного перебору варіантів. Це призводить до зменшення часу обробки кадрів відеогрупи, що особливо актуально в разі передачі медіаконтенту в режимі реального часу. Простота методу також є одною з необхідних вимог до алгоритмів управління, при використанні їх в пристроях з обмеженими обчислювальними здібностями. В якості основного параметра компресії був обраний фактор якості, за допомогою якого формується матриця квантування. Саме на цьому етапі відбувається найбільша втрата інформації. Вибираючи також метод обробки блоків в кадрі, є можливість знизити бітову швидкість до необхідної межі для передачі по каналах зв'язку.
Ключові слова: передбачені кадри, бітова швидкість, складова яскравості, квантування, фактор якості, контроль бітової швидкості