1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. МОДЕЛЮВАННЯ ХАОТИЧНИХ ЯВИЩ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ З ПРОТОКОЛОМ ТСР

МОДЕЛЮВАННЯ ХАОТИЧНИХ ЯВИЩ В ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ З ПРОТОКОЛОМ ТСР

О.В. Карпухін, Д.І. Гриців, О.А. Ткаченко
Анотації на мовах:

У численних роботах, присвячених дослідженню мережевого трафіку, було показано, що в високошвидкісних мережах можливе виникнення хаотичних режимів роботи, основною причиною якого є поведінка протоколу ТСР. Наявність таких режимів призводить до значного зменшення пропускної здатності всієї мережі, особливо в так званих «вузьких місцях». Проте, до цих пір, не були запропоновані моделі, які адекватно описують інфокомунікаційні системи і дозволяють застосувати весь арсенал класичних методів аналізу нелінійних динамічних систем. У роботі пропонується новий підхід до аналізу поведінки інфокомунікаційних систем з протоколом ТСР - розгляд їх як нелінійних динамічних систем, які проявляють хаотичні властивості при певних значеннях параметрів. Побудовано фазові портрети досліджуваних систем, розраховані значення максимального показника Ляпунова для різних значень основних параметрів систем. Проведено фізичний експеримент в реальній мережі. Вирішена задача оптимізації параметрів інфокомунікаційної системи з точки зору відсутності небажаних хаотичних режимів.
Ключові слова: самоподоба, хаос, перевантаження, втрата пакетів, TCP / IP