1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Етапи проектування інтерфейсу користувача

Етапи проектування інтерфейсу користувача

В.Є. Силантьєв
Анотації на мовах:

Інтерфейс – система правил і засобів, яка регламентує і забезпечує взаємодію декількох процесів або об'єктів. Користувальницький інтерфейс (КІ) – система правил і засобів, яка регламентує і забезпечує взаємодію програми з користувачем. Типовий КІ має пристрої введення і виведення. Отримавши від користувача команду, інтерфейс «відповідає» йому, виводячи різного роду інформацію. Представлення інформації зважує на вибір формату, носія, структури, композиції та візуальних прийомів. Виходячи із стратегій розробки користувальницького інтерфейсу, можна виділити наступні етапи роботи над UX-проектом. Перед початком роботи над проектом формуються цілі і завдання з урахуванням всіх особливостей продукту. Наступним пунктом є аналіз бажаної аудиторії, яка матиме доступ до сайту. На основі перших двох параметрів опрацьовуються варіанти можливої взаємодії з тим розрахунком, щоб максимально задовольнити попит споживачів та завдання компанії. Виходячи з цього, проектується структура продукту і її зовнішній вигляд. UX / UI дизайн допомагає зробити додаток комфортнішим для користувача.
Ключові слова: інтерфейс, юзабіліті, прототипування, дизайн, користувач, продукт, сценарій взаємодії