1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Математична модель визначення міри тяжкості колоректального рака

Математична модель визначення міри тяжкості колоректального рака

А.І. Бих, А.С. Моісеєнко, О.В. Висоцька, А.П. Порван, А.С. Козюк
Анотації на мовах:


Анотация: У сучасній клінічній практиці значення математичного забезпечення медичних дослідів стає важливим фактором розвитку лікувально-діагностичних технологій. У статті запропонована математична модель визначення міри тяжкості колоректального рака у людини, що була отримана в результаті дискримінантного аналізу клінічних інструментальних і лабораторних показників. Отримана математична модель дозволяє провести неінвазивну коректну диференціацію міри тяжкості та визначити раню стадію розвитку захворювання за десятьма інформативними показниками метаболічних маркерів обміну речовин у сироватці крові пацієнтів.


Ключові слова: дискримінантний аналіз, колоректальний рак, територіальна карта