1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Оцінка стану хворих з порушенням функції носового дихання за допомогою нечіткої кластеризації

Оцінка стану хворих з порушенням функції носового дихання за допомогою нечіткої кластеризації

І.Г. Перова
Анотації на мовах:

У статті розглянуто підхід, що дозволяє піддавати процедурі нечіткої кластеризації дискретні часові ряди шляхом їх перетворення в вид таблиці «об'єкт-властивість». Перетворення полягає в заміні дискретних тимчасових відліків параметрами моделі авторегресії другого порядку. Для перевірки адекватності моделі була проведена її апробація на дискретних часових рядах показників риноманометрії, таких як диференціальне тиск між хоаною і підмасочним простором і витрата повітряного потоку, які були зареєстровані синхронно з частотою дискретизації 200 Гц.
Ключові слова: нечітка кластеризація, авторегресія, риноманометрія