1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Територіальний аналіз геораспределенного виробництва в умовах оптимізації логістичних потоків

Територіальний аналіз геораспределенного виробництва в умовах оптимізації логістичних потоків

М.В. Іванов
Анотації на мовах:

Ставиться і вирішується актуальне завдання територіального аналізу для розміщення виробничих і складських об'єктів у вузлах розподіленої виробничої системи. Розглянута ієрархічна структура георозподіленого виробництва (ГРВ). Для аналізу території розміщення виробництва використовується ряд лінгвістичних змінних. Для оцінки території введено безліч вхідних характеристик розділених на групи. Визначена шкала рівнів результатів прорахунку оцінки розміщення виробництва. Сформовані цільові функції та обмеження для визначення значень для оцінок розміщення ГРВ. Запропонований підхід доцільно використовувати в задачах територіального аналізу при побудові ГРВ.
Ключові слова: територіальний аналіз, розміщення виробничих об'єктів, георозподілене виробництво, лінгвістичні змінні, нечітка логіка, оцінка розміщення виробництва