1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Моделі управління грошовими потоками проектів підприємства

Моделі управління грошовими потоками проектів підприємства

С.Г. Кійко, Е.А. Дружинин, Б.В. Гайдабрус
Анотації на мовах:

Розглянуті основні особливості вибору напрямків розвитку виробництва через реалізацію проектів з урахуванням можливості залучення додаткових інвестицій. Описуються завдання вибору раціональних варіантів залучення додаткових інвестицій з перенесенням термінів виконання робіт, що дозволяє реалізовувати проекти в умовах призупинення фінансування в окремі періоди часу за допомогою «заморожування» робіт, з частковим фінансуванням робіт, що забезпечує реалізацію проекту в умовах затримки фінансування.
Ключові слова: грошові кошти, портфель проектів, дефіцит, додаткові інвестиції