1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Прогностичне забезпечення попереджуючого управління ефективністю бізнес-процесів в організації

Прогностичне забезпечення попереджуючого управління ефективністю бізнес-процесів в організації

Ю.О. Романенков
Анотації на мовах:

Розглянуто питання прогнозування компонент матриці «розриву» в задачі управління ефективністю бізнеспроцесів в організації. В якості методу прогнозування в рамках поставленої задачі запропоновано використовувати експоненціальне згладжування, побудоване на однопараметричній моделі Брауна. Запропоновано формалізовану процедуру визначення параметру згладжування для складання прогнозу по часовому ряду значень параметра досліджуваного процесу з оцінкою методичної похибки обраного методу прогнозування. Рішення задачі ілюструється прикладом.
Ключові слова: управління ефективністю бізнес-процесів в організації, прогностичне забезпечення, модель експоненціального згладжування