1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Перелік множини варіантів логістичної мережі розподільчих центрів збуту продукції

Перелік множини варіантів логістичної мережі розподільчих центрів збуту продукції

О.Є. Федорович, Н.В. Єременко
Анотації на мовах:

Проводиться дослідження множини можливих варіантів створення логістичної мережі розподільних центрів дистрибуції (РЦД). Кількісний аналіз і формування множини можливих варіантів мережі РЦД здійснювалося за допомогою теорії перерахування. Аналіз варіантів проводиться як для існуючої мережі РЦД при збуті продукції підприємства, так і для побудови нової мережі РЦД на мультирегіональному та регіональному рівнях. Отримані результати дозволяють обґрунтувати і вибрати раціональний варіант використання мережі РЦД для збуту продукції кінцевим або проміжним споживачам.
Ключові слова: дистрибуція, збутова логістика, регіональний рівень, теорія перерахування, клас еквівалентності, аналіз множини альтернативних варіантів