1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Методи вимірювання физико-хімічних і енергоінформаційних параметрів води

Методи вимірювання физико-хімічних і енергоінформаційних параметрів води

Н.В. Глухова, М.В. Курік, Л.А. Песоцька, Н.Г. Кучук
Анотації на мовах:

Розглянуто особливості використання стандартних методів фізико-хімічного аналізу стану води, запропоновано альтернативні методи оцінки енергоінформаційних параметрів рідиннофазних об’єктів на базі використання ефекту Кірліан. Проведено комплексні дослідження декількох вибірок води з різними властивостями. При цифровій обробці зображень світіння зразків води в електромагнітному полі високої напруженості реалізовано побудову гістограм яскравості пікселів, статистичний аналіз вибірок експериментальних даних. Запропонований алгоритм розрахунку інтегральних оцінок для експериментальних вибірок, що ґрунтується на обчисленні медіан розподілу випадкових величин. Розроблено методи автоматизованої обробки зображень газорозрядного випромінювання зразків води, які дозволяють підвищити ефективність та об’єктивність аналізу експериментальних даних.
Ключові слова: аналіз води, ефект Кірліан, газорозрядна візуалізація, обробка зображень, гістограма яскравості, статистичний аналіз