1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин

Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин

М. Ю. Лосєв , Г. Р. Леонова , М. Б. Глазнєва
Системи обробки інформації. — 2014. — № 9(125). — С. 223-227.
УДК 613.6-02:574.24/.25:616-006
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглядається методика багатокритеріальної оцінки стану техніко-екологічних систем, які описуються множиною показників. Методика дозволяє формалізувати нечітку інформацію про зв'язки між об'єктами і тим самим зменшити можливі помилки, пов'язані з втратою чи надмірним загрубленням вихідних даних.
Ключові слова: атмосферне повітря, нечіткі множини, забруднююча речовина, техніко-екологічна система, ризик зараження повітря, клас небезпеки
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лосєв М. Ю. Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин / М. Ю. Лосєв , Г. Р. Леонова , М. Б. Глазнєва  // Системи обробки інформації. — 2014. — № 9. — С. 223-227.