1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(125)'2014
  5. Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин

Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин

М.Ю. Лосєв, Г.Р. Леонова, М.Б. Глазнєва
Системи обробки інформації. — 2014. — № 9(125). – С. 223-227.
УДК 613.6-02:574.24/.25:616-006
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглядається методика багатокритеріальної оцінки стану техніко-екологічних систем, які описуються множиною показників. Методика дозволяє формалізувати нечітку інформацію про зв'язки між об'єктами і тим самим зменшити можливі помилки, пов'язані з втратою чи надмірним загрубленням вихідних даних.
Ключові слова: атмосферне повітря, нечіткі множини, забруднююча речовина, техніко-екологічна система, ризик зараження повітря, клас небезпеки
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лосєв М.Ю. Оцінка стану екологічних систем на основі нечітких множин / М.Ю. Лосєв, Г.Р. Леонова, М.Б. Глазнєва  // Системи обробки інформації. – 2014. – № 9(125). – С. 223-227.