1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(13)'2008
  5. Моделювання інтегрального трафіка мультисервісної мережі з використанням апарата вейвлет-перетворень

Моделювання інтегрального трафіка мультисервісної мережі з використанням апарата вейвлет-перетворень

М.І. Науменко, Г.А. Кучук, Я.Ю. Стасєва
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У даній статті розглянуто підхід до створення моделі інтегрального трафіка мультисервісної мережі, при якому використовується апарат вейвлет-перетворень. На першому етапі моделювання вибирається лінійний простір, елементи якого можуть виступати у якості задовільної заміни розглядаємого процесу. Далі у вибраному просторі будується ортонормований вейвлет-базис, за яким проводиться розбиття поточного мережного трафіка. Остаточна трафікова модель враховує результати отриманого розбиття і дозволяє досліджувати характеристики не тільки центрованих приростів мережевого навантаження, але і ідентифікувати масштабно-інваріантні характеристики самих потоків даних.


Ключові слова: інтегральний мультисервісна мережа, трафік, масштабна інваріантність, вейвлетперетворення, ортонормований базис, непараметричні статистики другого порядку
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Науменко М.І., Кучук Г.А., Стасєва Я.Ю. Моделювання інтегрального трафіка мультисервісної мережі з використанням апарата вейвлет-перетворень. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 1(13). С. 120-125.