1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Метод оцінки руху оптичного потоку зі зважуванням вимірювань блоків зображення

Метод оцінки руху оптичного потоку зі зважуванням вимірювань блоків зображення

А.О. Молчанов, В.I. Кортунов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано метод оцінки руху відеокамери або платформи, що використовується в обробці зображення для задач визначення параметрів руху. Запропоновано метод визначення та формування оптичного потоку з зважуванням вимірювань для блоків зображень. На основі даних чисельного моделювання для тестових зображень показана ефективність запропонованого методу. Описані в роботі методи та алгоритми є досить універсальними і знаходять практичне застосування в самих різних областях.


Ключові слова: оптичний потік, вектор руху, поле руху, метод зіставлення блоків, алгоритм Lucas-Kanade, Sum of Absolute Differences