1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Аналіз розподілу вібраційних напружень при коливаннях в монокристалічних лопатках з пошкодженнями

Аналіз розподілу вібраційних напружень при коливаннях в монокристалічних лопатках з пошкодженнями

М.О. Чугай
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі проведено аналіз коливань монокристалічної лопатки з пошкодженнями. Розрахунки проводилися на підставі тривимірних моделей методом скінченних елементів з використанням спеціальних скінченних елементів, що відображають особливості напружено - деформівного стану в околі вершини тріщини. При чисельному аналізі враховувалось, що просторова орієнтація тріщини в монокристалічних лопатках залежить від положення кристалографічних осей. Досліджено вплив кристалографічної орієнтації та пошкоджень на власні частоти, форми коливань та локалізацію інтенсивностей напружень.


Ключові слова: робочі лопатки, монокристалічний матеріал, пошкодження, метод кінцевих елементів, форми коливань, локалізація напруги

Whoops, looks like something went wrong.