1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Розв’язання в неявному вигляді зворотної задачі моделювання неперервної одновимірної випадкової величини

Розв’язання в неявному вигляді зворотної задачі моделювання неперервної одновимірної випадкової величини

В.Ю. Дубницький, І.Г. Скорікова
Анотації на мовах:

Розглянуто задачу визначення математичного сподівання і середньоквадратичного відхилення (дисперсії) щільності розподілу неперервної випадкової величини як функції параметрів цього розподілу (зворотня задача моделювання розподілу неперервної випадкової величини). Задача розв’язана для узагальненого розподілу Ерланга, бета-розподілу другого роду, логарифмічно нормального розподілу з використанням методу Ньютона для розв’язання системи нелінійних рівнянь. Отримано вирази для елементів розв’язання рівнянь, які полегшують процедуру їх програмування. Для розподілів Вейбулла і Накагамі розв’язання задачі отримано з використанням зворотної інтерполяції таблиць, в яких наведено дані для розв’язання прямої задачі.
Ключові слова: зворотня задача моделювання неперервної випадкової величини, узагальнений розподіл Ерланга, бета-розподіл другого роду, логарифмічно нормальний розподіл, розподіл Вейбулла, розподіл Накагамі, метод Ньютона для розв’язання системи нелінійних рівнянь, зворотня інтерполяція