1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. ЗАМОЩЕННЯ ПЛОЩИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРКЕТУ ПЕНРОУЗА

ЗАМОЩЕННЯ ПЛОЩИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРКЕТУ ПЕНРОУЗА

С.В. Козлова, Р.Г. Худов
Анотації на мовах:

В роботі показана можливість замощення довільної площини з використанням неперіодичного паркету Пенроуза. При цьому у якості фігур, якими можна заміщати площину, обрані «кінець стріли» та «повітряний змій». Наводиться принцип побудови паркету Пенроуза, приклади замощення довільної площини, а також отримані вирази, що визначають кількість гострокутних та тупокутних трикутників при побудові паркету Пенроуза. Встановлено зв'язок такої кількості з числами Фібоначчі.
Ключові слова: замощення площини, неперіоличний паркет, трикутник, число Фібоначчі, паркет Пенроуза