1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Розв’язання багатоточкової крайової задачі для систем диференціальних рівнянь

Розв’язання багатоточкової крайової задачі для систем диференціальних рівнянь

А.Г. Руткас, В.Г. Худов
Анотації на мовах:

Робота присвячена знаходженню метода розв’язання диференціального рівняння з багатоточковими крайовими умовами. В роботі отримані формули для лінійного неоднорідного диференціального рівняння з багатоточковими крайовими умовами, які є більш зручними для практичного використання.
Ключові слова: диференціальне рівняння, багатоточкова задача, крайова задача, необхідна умова, прикладна математика