1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Про багатооперандне додавання з обмеженим поширенням одиниць переносів

Про багатооперандне додавання з обмеженим поширенням одиниць переносів

І.М. Федотова-Півень
Анотації на мовах:

У статті наведено короткий порівняльний аналіз двох методів багатооперандного додавання: методу Уоллеса і методу додавання в лінійній надлишковій рекурентній системі числення третього порядку. Показано перевагу другого методу завдяки діагональному запису суми кожного вертикального розрядного зрізу і застосуванню набору рекурентних правил додавання. На основі програмної моделі та екстраполяції розрахункових значень встановлено багаторазове зростання швидкодії та зменшення кількості проміжних значень другого методу із зростанням числа операндів до 300 в порівнянні з методом Уоллеса.
Ключові слова: багатооперандне додавання, рекурентна система числення, надлишковість, вертикальні розрядні зрізи, одночасне додавання