1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Прискорений метод синтезу дискретних сигналів з необхідними властивостями для додатків телекомунікаційних систем і мереж

Прискорений метод синтезу дискретних сигналів з необхідними властивостями для додатків телекомунікаційних систем і мереж

І.Д. Горбенко, О.А. Замула, Є.О. Семенко
Анотації на мовах:

Наведені результати розробки метода синтеза дискретних сигналів з необхідними властивостями. Проведений порівняльний аналіз розробленого метода з відомими методами з точки зору швидкодії процедур пошуку сигналів з необхідними властивостями. Показано, що метод, який пропонується, має значні переваги у швидкості відбору сигналів, що задовольняють границям значень функції кореляції. Виграш досягається за рахунок операцій, що не визначають необхідності перебору усіх можливих варіантів сигналів для визначення таких, що відповідають необхідним умовам. Розроблені теоретичні положення підтверджені засобами програмного моделювання.
Ключові слова: складені сигнали, кореляційна функція, завадо захищеність, скритність, телекомунікаційна система, синтез, аналіз, поле Галуа, метод