1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ БАГАТОЕТАПНОГО ПЛАНУВАННЯ LTE RAN МЕРЕЖІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГ З МАКСИМІЗАЦІЄЮ ПРИБУТКУ ОПЕРАТОРА

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ БАГАТОЕТАПНОГО ПЛАНУВАННЯ LTE RAN МЕРЕЖІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОСЛУГ З МАКСИМІЗАЦІЄЮ ПРИБУТКУ ОПЕРАТОРА

Д.В. Агеєв, Алі Аль-Ансарі, Намір Касім
Анотації на мовах:

Створення LTE RAN мережі не є однокроковим процесом. Як правило розгортання мережі, йде поетапно. Для забезпечення реалізації послуг в мережі, на додаток до створення мережевої інфраструктури, яка забезпечує передачу трафіку, необхідно також встановити обладнання для надання послуг і провести його конфігурування. Пропонований нами раніше метод не враховував наявність в створюваної мережі безлічі послуг і необхідність складання плану їх поетапного впровадження. У цій статті пропонується синтез оптимізаційної моделі для вирішення задачі багатоетапного структурно-параметричного синтезу LTE RAN мережі, і є подальшим розвитком нашого попередніх методу за рахунок обліку безлічі послуг в мережі і складання плану їх поетапного впровадження. Аналіз результатів експериментів показав, що постановка задачі, яка представлена в статті як проблема змішаного цілочисельного лінійного програмування, дозволяє отримувати коректні рішення з практичної точки зору. Порівняння результатів показало, що використання запропонованої математичної моделі задачі дозволяє збільшити прибуток на 10% в порівнянні з базовим методом.
Ключові слова: LTE RAN, багатоетапне планування, послуга, оптимізаційна модель