1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. АРХІТЕКТУРА SDN. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ

АРХІТЕКТУРА SDN. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ

Є.В. Дуравкін, О.Б. Ткачова, Іссам Саад
Анотації на мовах:

У статті наведено аналіз існуючої архітектури SDN, наведені особливості розвитку та взаємодії її компонентів. На основі отриманих результатів запропоновано формалізми, які дозволяють визначити правила взаємодії основних компонентів та елементів управління SDN архітектури, враховуючи послідовність їх виконання, тим самим об'єднуючи аналізовані компоненти в єдине ціле. Наведено метод перевірки відповідності компонентів мережі, побудованої на основі концепції SDN, вимогам специфікації. Наведений метод дозволяє проводити реактивну перевірку і враховувати асинхронну природу компонентів управління.
Ключові слова: архітектура SDN, протокол Opеnflow, SDN контролер, керуючий потік, Opеnflow комутатор, SDN верифікація протоколів