1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Про застосування методу дисконтування грошових потоків для оцінки вартості фірми

Про застосування методу дисконтування грошових потоків для оцінки вартості фірми

О.В. Калиниченко, В.О. Лещінський, І.О. Лещінська, О.А. Пашкова
Анотації на мовах:

Проаналізовано методи та моделі оцінки вартості підприємства з урахуванням специфіки їх застосування на Україні. Обґрунтовано ефективність застосування методу дисконтування грошових потоків, який використовується для перетворення майбутніх нерівномірних доходів. Запропоновано модель оцінки вартості підприємства, яка може бути покладена в основу автоматизованої інформаційної системи управління вартістю підприємства.
Ключові слова: вартість підприємства, фінансовий аналіз, дисконтування, грошовий потік