1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Узагальнена математична модель процесу оперативного управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру

Узагальнена математична модель процесу оперативного управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру

Н.Г. Кучук
Анотації на мовах:

У статті розроблена узагальнена математична модель процесу оперативного управління ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій глобального характеру, яка дозволяє врахувати жорсткі вимоги до оперативності ухвалення рішень, распределенность сил, що привертаються, і засобів і ієрархію органів управління.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, математична модель, ліквідація наслідків