1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(128)'2015
  5. Моделювання стану стійкості виробничої системи

Моделювання стану стійкості виробничої системи

В.М. Попов
Анотації на мовах:

Проведено моделювання впливу стану виробничих фондів на ймовірність виникнення та інтенсивність аварій, викликаних випадковими відмовами різних типів. Здійснено аналіз концепції стійкості регіональної виробничої системи, яку розглянуто в залежності від стану виробничих фондів системи і ефективності функціонування системи техногенної безпеки. Запропоновано підхід до врахування випадкових та поступових відмов елементів технічної системи. Розглянуто вирази для ймовірності безвідмовної роботи, якщо залежність інтенсивності відмов від часу є лінійною або квадратичною.
Ключові слова: стійкість системи, поступові відмови, ймовірність відмов, нестаціонарний потік відмов, система техногенної безпеки