1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(13)'2008
  5. Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України і шляхи їх подолання

Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України і шляхи їх подолання

А.І. Куртов, Ю.О. Потрогош
Тематика статті: Розвиток Збройних Сил
УДК 512.66
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проводиться загальний аналіз проблемних сторін сучасного етапу розвитку Збройних Сил України. Особлива увага приділяється їх еволюції в системі Воєнної організації держави, формуванню відповідних нормативно-правових основ процедури реформування ЗСУ. З'ясовуючи основні причини негараздів у сфері військового будівництва та проблем переходу української армії на комплектування військовослужбовцями за контрактом, автори роблять спробу визначити шляхи їх подолання на основі досвіду провідних держав світу, одним із яких є удосконалення структурної організації системи державного управління, яке передбачає більш чіткий розподіл функцій, повноважень, відповідальності й контролю її ланок, організацію каналу зворотного зв’язку з незалежним контролем кінцевих параметрів управління.


Ключові слова: реформування, удосконалення, професійна армія, національна безпека, комплектування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Куртов А. І. Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України і шляхи їх подолання / А.І. Куртов, Ю.О. Потрогош  // Системи озброєння і військова техніка. – 2008. – № 1(13). – С. 141-145.