1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Особливості прийняття багатокритеріальних рішень в нестаціонарних умовах

Особливості прийняття багатокритеріальних рішень в нестаціонарних умовах

Н.О. Бринза
Анотації на мовах:

У статті розглянута проблема прийняття рішень в нестаціонарних умовах, формалізовані етапи прийняття рішень в нестаціонарних умовах, розглянуті математичні моделі оцінки наслідків варіацій в різних випадках, модель визначення наслідків зміни обмежень, структурована процедура прийняття рішень в нестаціонарних системах. Запропоновано два підходи до вирішення завдання визначення множини базових рішень, що пов'язані з формуванням вихідних сценаріїв поведінки зовнішнього середовища: евристичний, формальний.
Ключові слова: прийняття рішень, нестаціонарна система, сценарій поведінки, оптимізаційна модель