1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Чисельне модулювання нестаціонарних режимів течії газу методом характеристик

Чисельне модулювання нестаціонарних режимів течії газу методом характеристик

І.Г. Гусарова, Ю.В. Ягупова
Анотації на мовах:

Одним з важливих завдань, що виникають при експлуатації багатониткових лінійних ділянок, є можливість чисельного моделювання аварійних ситуацій. У роботі пропонується чисельний метод розрахунку нестаціонарних неізотермічних режимів течії газу по ділянці трубопроводу. Даний метод відрізняється від існуючих способом вирішення системи нелінійних рівнянь, отриманої після застосування методу характеристик до вихідної системи рівнянь математичної моделі. Метод дозволяє з більш високою точністю розраховувати реальні процеси течії природного газу як в штатних, так і в аварійних ситуаціях.
Ключові слова: багатониткова лінійна ділянка, ділянка трубопроводу, магістральний трубопровід, моделювання, нестаціонарний неізотермічній режим, метод характеристик