1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Відновлення параметрів об’єктів інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління на основі диференціально-нетейлорівських перетворень

Відновлення параметрів об’єктів інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління на основі диференціально-нетейлорівських перетворень

А.А. Засядько
Анотації на мовах:

В роботі параметри об’єктів інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління пропонується відновлювати на основі операційного методу, що використовує дискретні нетейлорівські перетворення. Складна в обчислювальному сенсі задача відновлення параметрів об’єктів була перетворена в простішу задачу розв’язання системи кінцевих рівнянь. В отриманій моделі відсутня методична похибка і неперервний аргумент в області зображень, що дозволило підвищити точність моделювання і моделювати процес відновлення про стан об’єктів АСУ в реальному часі.
Ключові слова: автоматизована система управління, задача відновлення, диференціальні нетейлорівські перетворення