1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Метод планування пакетів завдань з високою інтенсивністю і вибору ресурсів у розподілених обчислювальних системах

Метод планування пакетів завдань з високою інтенсивністю і вибору ресурсів у розподілених обчислювальних системах

С.В. Мінухін
Анотації на мовах:

Розглянуто методи планування пакетів завдань в розподілених обчислювальних системах. Сформульовано припущення про можливість використання обмеження на завантаження ресурсів в умовах вхідних потоків завдань, що мають високу інтенсивність, для поліпшення економічних показників роботи обчислювальних систем. В якості підходу запропонована модифікація методу планування на основі вирішення задачі про найменше покриття, що використовує перепланування в тих випадках, коли попередньо розраховані коефіцієнти використання ресурсів перевищують задані порогові значення. Для компенсації зменшення коефіцієнта використання ресурсів пропонується метод вибору ресурсів, що базується на статистичному аналізі часу рішення завдань на ресурсах системи.
Ключові слова: розподілена обчислювальна система, ресурс, завдання про найменше покриття, коефіцієнт використання, час відповіді