1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ JAVA SE 8

ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ JAVA SE 8

Ю.Е. Парфьонов, В.М. Федорченко
Анотації на мовах:

У роботі аналізуються нові можливості платформи Java SE 8 та їх застосування для розробки застосувань. Розглянуто подання дати та часу, використання лямбда-виразів, посилань на методи, методів за замовчуванням. Викладені основні особливості Stream API щодо роботи з колекціями в Java SE 8. Відзначено нові можливості технології JavaFX 8, для проектування, створення, тестування, налагодження та розгортання насичених клієнтських застосувань, які злагоджено працюють на різних цільових платформах.
Ключові слова: платформа, JIT compiler, Java Virtual Machine, Java Development Kit, лямбда-вирази, посилання на методи, методи за замовчуванням, колекції, JavaFX, Date-Time API, FXML, XML, CSS, 3D-графіка, multi-touch, immutable-value класи, проблемно-орієнтоване проектування