1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Моделювання статичних характеристик датчиків температури на основі нечіткої логіки

Моделювання статичних характеристик датчиків температури на основі нечіткої логіки

С.С. Федін, Н.А. Зубрецька, І.С. Зубрецька
Анотації на мовах:


Анотация: На основі теорії нечітких множин запропоновано формалізацію задачі моделювання статичної R/Tхарактеристики напівпровідникових терморезистивних перетворювачів температури з негативним температурним коефіцієнтом опору.


Ключові слова: моделювання, градуювальна характеристика, датчик температури, термістор, нечіткі множини