1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Про перешкодостійкість фібоначчієвих чисел

Про перешкодостійкість фібоначчієвих чисел

А.А. Борисенко, С.М. Маценко, С.М. Мальченков, О.І. Ямник
Анотації на мовах:

У статті проведена оцінка завадостійкості фібоначчієвих чисел, що утворюють разом із забороненими комбінаціями коди Фібоначчі. Для цієї мети визначається частки заборонених і дозволених комбінацій в цих кодах, що дозволяє порівнювати коди Фібоначчі з іншими перешкодостійкими кодами і оцінити їх ефективність для конкретних застосувань. Коди Фібоначчі ефективно можуть бути застосовані в системах збору та передачі інформації, які містять в якості датчиків інформації перешкодостійкі фібоначчієві лічильники імпульсів, регістри, дешифратори та інші подібні пристрої, а в якості приймачів інформації комп'ютери. Використання фібоначчієвих чисел в подібних системах передачі інформації з попередньою цифровою обробкою дозволяє здійснити їх наскрізний контроль і тим самим збільшити достовірність збору, зберігання і передачі інформації.
Ключові слова: завадостійкість, фібоначчієві чисела, частка