1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. До рішення задач електронного цифрового підпису

До рішення задач електронного цифрового підпису

О. А. Борисенко, В. Б. Чередниченко
Системи обробки інформації. — 2015. — № 4(129). — С. 88-91.
Тематика статті: Захист інформації
УДК 681.3:002.651.028
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглянуто позитивні зрушення останніх років у вирішенні задач електронного цифрового підпису. Описано ряд проблем, які не дозволяють забезпечити внутрішньої та зовнішньої крос-сертифікації ключів ЕЦП. Розглянуто напрямки їх подолання для досягнення відповідності нормам Європейського Союзу. Подальше удосконалення та розвиток Національної системи ЕЦП потребує комплексного, взаємоузгодженого вирішення широкого кола питань.
Ключові слова: електронний цифровий підпис, крос-сертифікація, криптографічний захист інформації
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Борисенко О. А. До рішення задач електронного цифрового підпису / О. А. Борисенко, В. Б. Чередниченко  // Системи обробки інформації. — 2015. — № 4. — С. 88-91.