1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Оптимальне планування моніторингу інформаційної безпеки автоматизованих систем

Оптимальне планування моніторингу інформаційної безпеки автоматизованих систем

В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова
Анотації на мовах:

У даній статті розглянута проблематика досліджень інформаційної безпеки та розроблено модель планування моніторингу інформаційної безпеки автоматизованих систем, тобто математичне забезпечення порядку дослідження характеристичних ознак інформаційних об'єктів (ресурсів) автоматизованих систем, що визначають їх стан безпеки. Головна мета створення системи захисту інформації – виявляти з мінімальними ресурсними витратами поразку інформаційно-обчислювальних компонентів до виникнення потреб в їх безпосередньому використанні, забезпечуючи гарантований рівень захищеності функціонування автоматизованих систем.
Ключові слова: інформаційна безпека, автоматизовані системи, моніторинг інформаційної безпеки, планування моніторингу