1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. ПРИСКОРЕНЕ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ У СЕРЕДОВИЩІ BORLAND C++ BUILDER ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ПРИСКОРЕНЕ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ У СЕРЕДОВИЩІ BORLAND C++ BUILDER ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

К.М. Яковишин
Анотації на мовах:

Фахівець з телекомунікацій повинен знати і вміти моделювати телекомунікаційні системи і протоколи в середовищах швидкого проектування методами об'єктно-орієнтованого програмування. У зв'язку з цим розглядається техніка прискореного навчання програмуванню на мові C++ у середовищі Borland C++ Builder. У основі цієї техніки лежать наступні принципи. Навчання розпочинається з прикладу створення працюючого додатку шляхом "мавпування" (наслідування) дій, описаних в самовчителі. Використовується ідея сприйняття студентом знань і формування навичок на підсвідомому рівні (по аналогії з технікою навчання мовам в режимі 25-го кадру). Потім навчання триває проведенням все більш і більш детального аналізу структури проекту (додатка). Нарешті, на етапі контролю студенти успішно створюють новий власний додаток по аналогії з вивченим прикладом. В результаті за півтора-два місяці студенти з нульового рівня знань і навичок досягають рівня самостійного створення додатків.
Ключові слова: техніка прискореного навчання програмуванню, сприйняття знань і формування навичок на підсвідомому рівні, техніка навчання мовам в режимі 25-го кадру