1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Ефективний чисельний метод визначення оцінки місцезнаходження витоку або несанкціонованого відбору газу

Ефективний чисельний метод визначення оцінки місцезнаходження витоку або несанкціонованого відбору газу

І.Г. Гусарова , О.В. Авілова
Анотації на мовах:

Витоки та несанкціоновані відбори газу можуть призвести до аварійних ситуацій, що заподіюють шкоду довкіллю і економічні збитки. Крім своєчасного розпізнавання факту виникнення витоку або несанкціонованого відбору газу у трубопровідної мережі, одним з найбільш актуальних завдань є розробка ефективного методу ідентифікації місця події. У роботі описується чисельний метод визначення місцезнаходження витоку, заснований на зведенні вихідної задачі до оптимізаційної задачі, і її розв’язанні з використанням математичного моделювання нестаціонарного неізотермічного режиму транспорту газу по ділянці трубопроводу з витоком на ньому (або з несанкціонованим відбором). Метод показує високу швидкодію.
Ключові слова: газотранспортна система, витік газу, несанкціонований відбір, ділянка трубопроводу, задача оптимізації, моделювання, нестаціонарний неізотермічний режим