1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(129)'2015
  5. Математичне забезпечення задачі проектування та дослідження організаційної структури агрохолдінгу

Математичне забезпечення задачі проектування та дослідження організаційної структури агрохолдінгу

О.В. Шматко, Р.І. Манєва, Є.В. Морозов
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто метод побудови та оптимізації організаційної структури вертикально-інтегрованого агрохолдінгу, який допомагає досягненню цілей та реалізації обраної стратегії. В роботі проведено аналіз існуючих методів і підходів до побудови організаційних структур підприємств, а також виконано аналіз існуючого програмного забезпечення для підтримки управлінських рішень на всіх рівнях функціонування такої складної ієрархічної структури як агрохолдінг. Запропонований у роботі метод дозволяє отримати граф організаційної структури управління, який відповідає вимогам поставлених перед системою задачам і їх взаємозв'язків.
Ключові слова: вертикально-інтегрована структура, граф структури управління, агрохолдінг, програмне забезпечення