1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. СПОСІБ ПЕРЕКОДУВАННЯ КООРДИНАТ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ В SMS-ПОВІДОМЛЕННЯХ

СПОСІБ ПЕРЕКОДУВАННЯ КООРДИНАТ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ В SMS-ПОВІДОМЛЕННЯХ

Д.Е. Двухглавов, М.Ю. Струтинський
Анотації на мовах:

Розглядається задача зменшення обсягу, займаного координатами місцеположення, актуальність якої зумовлена сучасними тенденціями використання засобів стільникового зв'язку. Розглянуто особливості представлення інформації про місцеположення об’єктів та запропоновано рішення поставленої задачі на основі перетворення координат в набір символів кодування UTF. Розроблено алгоритм перекодування координат місцеположення, поданий приклад вирішення задачі із застосуванням розробленого алгоритму та результати аналізу його ефективності, отримані порівнянням результатів програмної реалізації алгоритму з результатами роботи відомих програм стиснення даних.
Ключові слова: координати місцеположення, представлення координат, передача координат розташування в мережах стільникового зв'язку