1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. КОМБІНОВАНИЙ ВИМІРЮВАЧ БУКСУВАННЯ І ШВИДКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН НА ОСНОВІ РЛС МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ І ДАТЧИКА ХОЛЛА

КОМБІНОВАНИЙ ВИМІРЮВАЧ БУКСУВАННЯ І ШВИДКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН НА ОСНОВІ РЛС МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ І ДАТЧИКА ХОЛЛА

С.А. Лебедєв, В.П. Мальцев, Г.І. Хлопов, М.Л. Шуляк
Анотації на мовах:

Описаний в роботі комбінований, вимірювальний комплекс, дозволяє провести оцінку вимірювання коефіцієнта буксування і дійсної швидкості сільськогосподарських машин. Це досягається використанням комбінації безконтактного та контактного вимірювачів швидкості. Для безконтактного вимірювання швидкості використовується гомодинний допплерівський радар, в якості контактного датчика використовується вимірювач на основі датчика Холла, який вимірює швидкість обертання коліс агрегату. Для обчислення коефіцієнта буксування отримані дані синхронно обробляються на ЕОМ. Розроблений комплекс був випробуваний на двох видах грунтів з обчисленням коефіцієнта буксування і дійсної швидкості.
Ключові слова: радар, коефіцієнт буксування, економія палива, спектр, енергетичний центр ваги, датчик Холла, дійсна швидкість