1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Аналіз застосування правила простого округлення для отримання обчислювально реалізованих методів декодування

Аналіз застосування правила простого округлення для отримання обчислювально реалізованих методів декодування

С.Г. Рассомахін, Т.В. Лавровська
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто основні проблеми практичного використання методів випадкового і псевдовипадкового кодування, представлений метод можливого вирішення проблеми обчислювальної реалізованості процесу декодування псевдовипадкових кодів на основі застосування правила простого округлення.


Ключові слова: правило простого округлення, правило максимальної правдоподібності, методи декодування, відношення сигнал / шум, код Грея