1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Особливості протікання релаксаційних процесів при феромагнітному резонансі в умовах скін-ефекту

Особливості протікання релаксаційних процесів при феромагнітному резонансі в умовах скін-ефекту

О.І. Спольнік, А.Ю. Гайдусь, Л.М. Каліберда
Анотації на мовах:

У роботі проаналізовано вплив скін-ефекту на розсіювання спінової хвилі, порушуємої при феромагнітному резонансі, на дефектах кристалічної структури. Показано, що в металевих феромагнетиках скін-ефект призводить до цілого ряду особливостей, зокрема, до селективності ширини резонансної лінії по відношенню до розмірів і локалізації дефектів.
Ключові слова: скін-ефект, феромагнітний резонанс