1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. ПРЯМА І ЗВОРОТНА ЗАДАЧА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ПОЧАТКОВИМИ ДАНИМИ, ЩО МАЮТЬ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТИПУ В

ПРЯМА І ЗВОРОТНА ЗАДАЧА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ З ПОЧАТКОВИМИ ДАНИМИ, ЩО МАЮТЬ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТИПУ В

В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, А.Д. Тевяшев
Анотації на мовах:

Поставлена пряма і зворотна задача розв’язання системи нелінійних рівнянь, в якій всі вхідні елементи, що входять до її складу, задано в інтервальному вигляді. Показано, що результати розв’язання прямої і зворотної задачі можна використовувати для аналізу і синтезу нелінійних систем при відомих впливах і реакціях системи на ці дії. Запропоновано алгоритм розв’язання прямої і зворотної задачі, заснований на методі дослідження простору параметрів. Застосування методу показано на прикладі задачі аналізу і синтезу моделювання квазістаціонарного режиму транспорту природного газу по ділянці трубопроводу.
Ключові слова: системи нелінійних рівнянь, пряма задача розв’язання системи нелінійних рівнянь, зворотна задача розв’язання системи нелінійних рівнянь, інтервальний аналіз, нестандартний інтервальний аналіз, метод дослідження простору параметрі, невизначеність вимірювань, квазістаціонарний режим транспорту природного газу по ділянці трубопроводу