1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. Оцінка достовірності методів прийняття рішень за узагальненим показником якості продукції з використанням нечітких множин

Оцінка достовірності методів прийняття рішень за узагальненим показником якості продукції з використанням нечітких множин

Н.А. Зубрецька, С.С. Федін
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведено порівняльний аналіз достовірності методів прийняття рішень на основі узагальненої оцінки якості виробів з використанням запропонованого критерію міри відмінності нечітких множин та середньоквадратичної нев’язки нечітких функцій належності.


Ключові слова: достовірність, узагальнена оцінка якості виробів, вагові коефіцієнти, нечіткі множини, нечіткі функції належності