1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. СИНТЕЗ ARIMA-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВИХОДУ КОНДИЦІЙНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

СИНТЕЗ ARIMA-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВИХОДУ КОНДИЦІЙНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Н.В. Рилова, І.Г. Оксанич
Анотації на мовах:

В статті запропоновано математичну модель для моделювання послідовностей коефіцієнтів виходу кондиційної продукції при виробництві напівпровідникових матеріалів, проведена ідентифікація структури моделі, оцінка параметрів і перевірена адекватність моделі. А також розроблено метод побудови комбінованого прогнозу, що дасть можливість підвищити точність прогнозування у порівнянні із застосуванням часткових моделей прогнозування. Розроблена модель та метод використовуються для оперативного управління виробництвом при прогнозуванні значень коефіцієнтів виходу кондиційної продукції.
Ключові слова: ARIMA-модель, ідентифікація моделі, часова послідовність, гіпотеза, прогнозування