1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(130)'2015
  5. МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ НИЗХІДНОГО КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ LTE ЗА СХЕМОЮ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСУ ПЕРШОГО ТИПУ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ НИЗХІДНОГО КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ LTE ЗА СХЕМОЮ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСУ ПЕРШОГО ТИПУ

M.Х.Х. Аль-Дулаймі, A.M.Х. Аль-Дулаймі, А.С. Єременко, Х.Д. Аль-Джанабі
Анотації на мовах:

Наведено результати розробки математичної моделі розподілу частотно-часового ресурсу низхідного каналу зв'язку технології LTE, що використовує перший вид розподілу ресурсів. Запропонована модель спрямована на забезпечення гарантованої якості обслуговування користувачів бездротової мережі шляхом виділення користувальницькою станціям необхідної пропускної спроможності в низхідному каналі зв'язку. Проведено аналіз запропонованої моделі розподілу частотно-часового ресурсу технології LTE з точки зору забезпечення необхідних пропускних спроможностей різних користувальницьких станцій в низхідному каналі зв'язку.
Ключові слова: LTE, частотно-часовий ресурс, ресурсний блок, блок планування, математична модель, пропускна здатність, перший вид розподілу ресурсів